Bestuursrecht


In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning.

De overheid is nooit ver weg. Diverse overheidsinstanties nemen besluiten die u direct kunnen treffen. Soms zijn die besluiten naar uw zin en in uw voordeel of heeft u er vrede mee dat andere belangen voorop staan. Maar er zijn ook besluiten die uw belangen schaden. Wat kunt u doen?

Een besluit van de overheid is aan allerlei regels gebonden en burgers hebben naast veel plichten ook rechten. Van belang is vooral dat de overheid haar besluiten zorgvuldig moet voorbereiden en motiveren, alle belangen moet wegen en tijdig informatie moet verstrekken.

Het bestuursrecht voorziet in procedures van inspraak, bezwaar en beroep. Als u het niet eens bent met een besluit, omdat uw belang of het belang van uw bedrijf of organisatie erdoor in het gedrang komt, dan kunt u uw rechten onder bepaalde voorwaarden tot gelding brengen. Die voorwaarden hebben onder meer betrekking op de vraag of er inderdaad sprake is van een ‘besluit’ en of u ‘belanghebbende’ bent in de zin van de wet. Procedures kennen de nodige voorwaarden. Het bestuursrecht werkt bijvoorbeeld met strikte termijnen. U moet op tijd zijn met uw reacties! Anders zijn uw kansen verkeken.

Wilt u van deze procedures het juiste gebruik maken dan dient u dus op de hoogte te zijn van tal van wetten, plannen, voorschriften en regels. Het bestuursrecht is niet eenvoudig en soms kan alleen een deskundig advies uitkomst bieden. Legalis juridisch advies kan u helpen via het woud van regels en procedures uit te komen bij een resultaat dat u voor ogen hebt. In een bestuursrechtelijke procedure is succes niet gegarandeerd, maar advisering van Legalis kan de kans op succes wel (aanzienlijk) vergroten.

 

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943