Handhaving en bemiddeling


Handhaving

Een bedrijf in uw buurt veroorzaakt overlast. U klaagt een en andermaal, maar het wordt alleen maar erger. Het kan soms zin hebben om de overheid te verzoeken handhavend op te treden. Tegen een afgewezen verzoek kunt u wellicht bezwaar maken.

Het kan ook andersom: uw bedrijf heeft te maken met een of meerdere klagers. Hoe kunt u daarmee het beste omgaan? Er kunnen meerdere mogelijkheden zijn. Bij uw keuze is het belangrijk om uw energie vooral te richten op de resultaten van uw bedrijf. En vaak kan dat, natuurlijk het liefst mét behoud of opbouw van een goede relatie met de omwonenden.

Bemiddeling

Een rechtszaak kost geld en (veel) tijd. Daarom kunt u bij een geschil het beste eerst proberen of u er op een andere manier uitkomt. U kunt zelf gaan praten met de andere partij. U kunt ook kiezen voor mediation. Dan u zoekt samen met de andere partij een oplossing voor uw conflict. U kunt Legalis juridisch advies inschakelen voor bemiddeling. Wij hebben ruime ervaring in het bemiddelen in burenconflicten.

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943