Vergunningen


Sinds 1 oktober 2010 bestaan er - als voorbeeld - geen bouwvergunningen of milieuvergunningen meer. Op die datum is namelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Vanaf dat moment heten zulke vergunningen: omgevingsvergunning.

U wilt een vergunning.

U wilt een activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld: u wilt uw huis verbouwen of als kantoor gebruiken, of: u wilt uw bedrijf uitbreiden of uw bedrijfspand een andere bestemming geven. In zulke gevallen raakt u soms verzeild in de wereld van de vergunningen. Soms is geen vergunning nodig, soms volstaat een melding, maar als u een vergunning nodig heeft zijn er voorwaarden. Een bestemmingsplan kan een blokkade betekenen; afwijking van het bestemmingsplan is dan misschien mogelijk. Of uw plan moet aan extra eisen voldoen omdat het om een monument gaat. Heeft u een bedrijf, dan moet u vaak ook voldoen aan allerlei milieuvoorschriften en brandveiligheidseisen. Soms wil de overheid wel meewerken, maar liggen buurtbewoners of belangenorganisaties dwars. En stel dat u uw plan uitvoert zonder een benodigde vergunning, dan kunt u problemen krijgen met de gemeente in de sfeer van handhaving.

De vergunning van een ander staat u niet aan.

Niet minder lastig is soms de vergunning die aan een ander wordt verleend. Stel, uw buurman krijgt vergunning om in zijn loods oldtimers te restaureren. De zaken gaan goed en de achtertuin staat weldra vol met oude auto’s. U zit met de overlast. U kunt dan in het geweer komen, eventueel samen met enkele buurtgenoten.

 

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943