Stuken van gevels woning is vergunningvrij

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs overwogen dat het aanbrengen van een stuclaag op de gevels van een woning voldoet aan de eisen voor vergunningvrij bouwen.


Lees verder

Uitspraak over gedeeltelijk legaliseren van overtredingen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 april 2015 een uitspraak gedaan over handhaving.


Lees verder

Regelgeving vergunningvrij bouwen veranderd

Op 1 november 2014 is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht in werking getreden. Dat besluit regelt onder andere het vergunningvrij bouwen.


Lees verder

Gevolgen overgangsrecht voor algemene gebruiksverboden en vergunningstelsels

In 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een opmerkelijke uitspraak gedaan inzake een vastgesteld bestemmingsplan.


Lees verder

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943