Aanpak van ondermijnende criminaliteitVeel gemeenten hebben een ondermijningsbeeld laten opstellen door een Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Volgens het Landelijk beeld ondermijnende criminaliteit zijn vier fenomenen terugkerend en in grote lijnen zichtbaar in zo goed als alle gemeenten.

Veel gemeenten hebben een ondermijningsbeeld laten opstellen door een Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Volgens het Landelijk beeld ondermijnende criminaliteit zijn in ieder geval vier fenomenen terugkerend en in grote lijnen zichtbaar in zo goed als alle gemeenten:

  • drugscriminaliteit (hennepteelt, synthetische drugs);
  • mensenhandel (arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting);
  • fraude (waaronder zorgfraude);
  • witwassen.

Legalis kan u als gemeente adviseren over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat kan door het opstellen van een plan van aanpak. Legalis kijkt dan samen met u welke wensen uw gemeente heeft. In overleg met u kijken we met wie u wilt samenwerken en welke doelen zijn te formuleren. Afhankelijk van capaciteit en steun kunnen de doelen worden bijgesteld. Daarna denken we samen interventies uit. De effecten moeten zoveel mogelijk meetbaar zijn en daarom kunnen we een nulmeting doen. Strategische samenwerking zal centraal staan, als het aan Legalis ligt.


Terug

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943