Overzichtsuitspraak woningsluitingen door burgemeester na drugsvondst


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 28 augustus 2019 een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over het sluiten van woningen door de burgemeester na de vondst van drugs. Met de overzichtsuitspraak ( ECLI:NL:RVS:2019:2912) geeft de Afdeling bestuursrechtspraak meer duidelijkheid over de manier waarop zij als hoogste bestuursrechter besluiten van de burgemeester over het sluiten van woningen toetst.

Woningsluitingen

Als in een woning een zogenoemde handelshoeveelheid drugs wordt gevonden, dan kan een burgemeester besluiten die woning te sluiten. Dat betekent dat ook de bewoners van de woning gedurende de sluiting niet naar binnen mogen. Het sluiten van een woning kan daarmee verstrekkende gevolgen hebben voor de bewoners.

Sluiten kan, maar hoeft niet

De burgemeester kan een woning sluiten na een drugsvondst, maar hoeft dat niet te doen. Bij een besluit of hij tot sluiting van de woning overgaat, moet hij in elk geval altijd alle betrokken belangen afwegen.

Woon- en leefklimaat en openbare orde

Allereerst moet de burgemeester beoordelen of sluiting van de woning nodig is om het woon- en leefklimaat in de omgeving te beschermen en de openbare orde te herstellen. Daarbij speelt een rol welke soort en hoeveel drugs zijn gevonden en of er vanuit de woning zelf drugshandel heeft plaatsgevonden.

Sluiting evenredig?

Verder moet de burgemeester beoordelen of het sluiten van een woning evenredig is. Dit betekent dat hij moet nagaan of het belang van het sluiten van de woning in verhouding staat tot de gevolgen daarvan voor de bewoners. Belangrijke vragen daarbij zijn of de bewoners wisten of konden weten dat er drugs in de woning aanwezig waren en zo ja, of hen dat kon worden verweten. Ook de gevolgen voor de bewoners spelen een rol. Bij medische omstandigheden of minderjarige kinderen, zijn de gevolgen van een sluiting voor de bewoners extra zwaar. Dat wil overigens niet zeggen dat de burgemeester een woning in zo’n geval niet mag sluiten. Als de bewoners bijvoorbeeld zelf actief betrokken zijn bij drugshandel en er grote drugshoeveelheden worden gevonden, dan kan woningsluiting ook onder deze omstandigheden op zijn plaats zijn.

Aanleiding voor deze uitspraak

Aanleiding voor deze uitspraak was het sluiten van een woning door de burgemeester van Maastricht. De Afdeling bestuursrechtspraak komt in deze zaak tot de conclusie dat de woningsluiting niet terecht is. De drugs in de woning waren niet van de bewoner, maar van haar ex-partner en het is aannemelijk dat de bewoner daar niets van wist. Verder heeft zij een dochter met gezondheidsklachten die het nodig maken dat de vrouw met haar dochter in een aangepaste woning woont. Een verhuizing naar een  andere woning zonder die aanpassingen is dus niet zomaar mogelijk.

 


Terug

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943