Regelgeving vergunningvrij bouwen veranderd


Op 1 november 2014 is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht in werking getreden. Dat besluit regelt onder andere het vergunningvrij bouwen. Hieronder de meest opvallende veranderingen.

Hoogte en oppervlakte aan- en bijgebouwen
Binnen de contour van 4 m afstand van een hoofdgebouw wordt er aanzienlijk meer mogelijk qua hoogte, onder bepaalde voorwaarden. Verder kunt u afhankelijk van de grootte van een achtererfgebied soms tot maximaal 150 m² vergunningvrije bijgebouwen plaatsen. Nadeel is dat het maximum geldt voor bijgebouwen in het achtererfgebied buiten inclusief binnen de 4 m-contour.

Mantelzorg
Het wordt wat gemakkelijker om een mantelzorggebouw te plaatsen. De definitie voor mantelzorg is alleen iets strenger geworden. Er moet in ieder geval sprake zijn van:
- intensieve zorg/ondersteuning;
- die niet beroepsmatig is;
- waarbij een sociale relatie tussen hulpbehoevende en hulp bestaat;
- mits hulpbehoevende een verklaring overlegt van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur.
Zowel verbouwen tot als het nieuw plaatsen van een mantelzorggebouw kan onder voorwaarden vergunningvrij, alleen moet men de verklaring op verzoek van de gemeente kunnen laten zien. Een extra mogelijkheid voor bewoners in het buitengebied is om een verplaatsbare mantelzorgunit tot een oppervlakte van 100 m² neer te zetten.

Tijdelijk gebruik
Een gemeente kan toestemming verlenen om voor een bepaald tijdelijk gebruik af te wijken van het bestemmingsplan voor een periode van ten hoogste 10 jaar. Voorheen kon dat in veel gevallen slechts voor een periode van ten hoogste 5 jaar. Voor wat betreft het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is de maximumtermijn ook opgerekt: van 5 naar 15 jaar.

 


Terug

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943