Uitspraak over gedeeltelijk legaliseren van overtredingen


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft op 29 april 2015 een uitspraak ( 201403541/1/A1) gedaan over handhaving.

Feiten
Iemand bewoont een recreatiewoning op een perceel. Bij de recreatiewoning bevindt zich een ingesprongen overdekt terras dat aan twee zijden open is en waarvan de overdekking wordt gevormd door de onderzijde van de eerste verdieping van de woning. De betrokken persoon heeft zonder omgevingsvergunning in de beide open zijden panelen aangebracht. Het terras kan hiermee worden afgesloten.
De gemeente besloot dat beide panelen moesten worden verwijderd. De rechtbank tikte de gemeente echter op de vingers, omdat hij vond dat de gemeente slechts één paneel hoefde te laten verwijderen omdat daarmee de overtreding ongedaan zou zijn gemaakt. Maar de hoogste bestuursrechter, de ABRvS,  is het niet eens met de rechtbank.

Uitspraak
De ABRvS vindt het volgende.

  • De gemeente diende uitsluitend te onderzoeken of een concreet zicht op legalisering aan de orde was van de overtreding die op dat moment voorlag, te weten het aangebracht zijn van de twee glazen zijden.
  • De gemeente moet vervolgens opletten dat de opdracht tot afbraak niet verder strekte dan naar haar oordeel nodig was om de overtreding te beëindigen.
  • Er bestaat echter geen algemene plicht voor een gemeente om stil te staan bij de vraag of door middel van het treffen van bepaalde maatregelen of voorzieningen de overtreding mogelijk gedeeltelijk kan worden gelegaliseerd en de last, bij een bevestigende beantwoording van die vraag te beperken tot het beëindigen van het niet-legaliseerbare deel van de overtreding.
  • Dat zou mogelijk anders kunnen zijn wanneer ten tijde van de besluitvorming de betrokkene aan het college kenbaar zou hebben gemaakt de overtreding door middel van het treffen van bepaalde maatregelen of voorzieningen gedeeltelijk te willen legaliseren of aangeeft van mening te zijn dat daarvoor geen vergunning is vereist. Indien het college dan van oordeel is dat aldus een concreet zicht op legalisering van een deel van de overtreding bestaat, dan zou het een last kunnen opleggen die ziet op het beëindigen van het deel van de overtreding ten aanzien waarvan een dergelijk concreet zich op legalisering niet bestaat.

Conclusie
Als u bijvoorbeeld iets hebt gebouwd zonder vereiste vergunning en de gemeente spreekt u daarop aan, kan het verstandig zijn om op tijd bij de gemeente aan te geven dat u een gedeelte van uw bouwwerk zó wilt aanpassen dat het alsnog half of zelfs helemaal legaal wordt.

 


Terug

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943