Vervangen van dakpannen op woning is vergunningvrij


Het vervangen van de rode dakpannen op het gehele dak van een woning door glimmend zwarte dakpannen is naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gewoon onderhoud als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. De Afdeling overweegt dit in haar uitspraak van 27 januari 2016                                                         ( ECLI:NL:RVS:2016:162).

Overweging
Steun voor dit standpunt vindt de Afdeling in het bepaalde in de Nota van toelichting bij het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2010, 143, blz. 140) dat met gewoon onderhoud de werkzaamheden worden bedoeld die erop zijn gericht om te behouden wat er is en het geheel vervangen van kozijnen door het zelfde type kozijnen onder het normale onderhoud valt. Daarbij is van belang dat met het vervangen van de rode door glimmend zwarte dakpannen de detaillering, profilering en vormgeving niet wijzigen. Wijziging van een kleur is geen wijziging van detaillering.

Slotsom
Nu het vervangen van de dakpannen gewoon onderhoud is, is volgens de Afdeling voor deze activiteit geen omgevingsvergunning vereist.

Aanvullende opmerking
Bijzonder is nog wel dat er geen overweging is gewijd aan de vraag of de zwarte dakpannen mogelijk een ander profiel hebben dan de rode. Op de markt is er een veelvoud aan verschillende dakpannen voorhanden. Dat gegeven maakt het niet aannemelijk dat de glimmend zwarte pannen dezelfde zijn als de rode, uitgezonderd de kleur. De Afdeling stelt in rechtsoverweging 4.1 van haar uitspraak echter heel duidelijk, zoals ook hierboven vermeld: "Daarbij is van belang dat met het vervangen van de rode door glimmend zwarte dakpannen de detaillering, profilering en vormgeving niet wijzigen".

 


Terug

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943