Visie


Legalis juridisch advies gelooft niet in vechten, maar in overtuigen. Natuurlijk komt het soms zover dat een rechter zich over een geschil moet buigen. Omdat je er samen niet uitkomt. Maar dat is niet de eerste stap, wat Legalis betreft. Alles begint immers met goed overleg. Want wie zich openstelt voor de andere partij bereikt meer.

Klagende buurman? Overlastgevend bedrijf om de hoek?

Als je het Legalis juridisch advies vraagt, is woonplezier een van de belangrijke dingen in het leven. Legalis adviseert daarom om zo vroeg mogelijk met overlastgevende buren in gesprek te gaan. Dat werkt vaak beter dan direct bezwaar te maken tegen wat de ander doet. Dan ben je voordat je het weet jaren aan het procederen – buur tegen buur. Hoezo woongenot? Pas wanneer overleg niets oplost, adviseert Legalis in te zetten op een iets zwaarder middel. Maar: alles op zijn tijd en in stappen waarbij de ander de kans krijgt de overlast te beperken. Goed communiceren is van groot belang, vinden wij van Legalis.

Tegenwerkende gemeente?

Soms lijken ze alleen maar irritant, de talloze wetten die de spelregels binnen een gemeente bepalen. Legalis juridisch advies weet hoe het spel werkt en weet hoe belangrijk het is om –ondanks alles– positief te blijven communiceren met de gemeente. Ook al maken alle (soms tegenstrijdige) regels het er niet makkelijker op, het is goed om te bedenken dat ook een gemeente gebonden is aan regels: die van de provincie en het Rijk. Vergelijk de gemeente eens met een accountantskantoor: net zoals de accountant zijn getallen en berekeningen kloppend moet maken en geen fraude kan plegen omwille van de klant, zo kan ook een ambtenaar dat niet zomaar doen. Maar er is één verschil: van financiële cijfers kan niet worden afgeweken; van regels over de fysieke leefomgeving wel. Legalis zoekt graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943